NBBJ leerbedrijf

Calibris_logo_RGB

Binnen het beleidsplan zijn drie kernpunten opgenomen waaronder de NBBJ als opleidingsinstituut voor trainers.

Stagiaires
De NBBJ heeft jaarlijks enkele stageplekken beschikbaar. Deze stageplekken worden door de hoofdtrainer toegewezen (in overleg en met goedkeuring van de manager). Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten stages:
1) Opleidingsstage (bijvoorbeeld als school/onderwijsproject)
2) Projectstages (bijvoorbeeld vanuit een andere badmintonschool/academie)
3) Opleidingsstage voor badmintontrainer.(SL2 t/m SL4)
Met name de stage onder pt 1 is een gegeven waar wij als NBBJ ons hard voor willen maken.
Na een aantal gesprekken en onderzoeken hebben wij als NBBJ de mogelijkheid om als leerbedrijf studenten te begeleiden (stage aan te bieden) op het niveau MBO Sport en Bewegen niveau 2 t/m 4

Over Calibris

Naast de erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling van kwalificaties in Zorg, Welzijn en Sport.