Trainersstaf

Dit seizoen zit het ons bijzonder goed mee. Iedereen zal zich afvragen: “hoezo dat dan?
Welnu mijn wens is altijd geweest om spelers tijdens de trainingen maar ook bij toernooien maximaal te ondersteunen in woord en daad.
Dankzij de inbreng van Niels Veenstra, Monika Slaets en Jeroen van Dalm in functie als assistent-trainer gaat dit lukken.
Samen met Rob Lavalette en Terence Beijloos en uiteraard al 20 jaar mijn persoontje brengt dat onze trainersstaf op het getal van 6 in totaal.
Op de dinsdag zal Monika voorlopig Rob assisteren met 8 spelers, net zoals Terence en Jeroen dat bij Leon gaan doen met 16 spelers en op de donderdag gaat Niels bij Leon assisteren met 10 spelers.