Voorspeeldag

Op zaterdag 17 maart hadden zich 22 spelers aangemeld om deel te nemen aan de voorspeeldag en de daarop volgende kringtraining. Doelstelling van de kringtraining is in 1e instantie om gedurende 8 aaneengesloten weken spelers training te geven. Door het…