Trainersopleiding versus NBBJ

Ėén van de bouwstenen i.h.k.v. het NBBJ beleid is het ter beschikking stellen van mogelijkheden om aankomende trainers o.a. een stageplaats aan te bieden. Na een gedegen opleiding en een stage als trainer bij de NBBJ hebben Céline en Jordy op vaderdag hun trainersdiploma verzilverd na het voldoen van een praktijk training geven. Beide trainers, van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma en succes in de verdere trainerscarierre. Ook de NBBJ spelers en met name de ouders bedankt om op deze vaderdag voor een deel in een sporthal te vertoeven.

Celine en haar spelers
Jordy en zijn spelers