Wijzigingen Junior Master Circuit

In het afgelopen jaar is Badminton Nederland in overleg geweest met de organisatoren van de Junior Master Toernooien en de ouderraad van de jeugdselecties. Het doel van deze bijeenkomsten was om te kijken hoe de Junior Master Toernooien aantrekkelijker gemaakt konden worden om aan deel te nemen. Er zijn een aantal ideeën aangedragen. Een van deze ideeën is om de Junior Master Toernooien onder te verdelen in twee afdelingen bijvoorbeeld in Goud en Zilver. Dit idee wordt nog nader uitgewerkt. Er is verder afgesproken met de organisatoren dat er dit jaar ruimte is om te experimenteren met de opzet van de toernooien. Hierbij kan gedacht worden aan het spelen van een leeftijdscategorie op 1 dag.

Ook is besloten dat de beste 8 spelers op de Junior Master ranglijst zich kunnen kwalificeren voor de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen. Hiervoor dient wel aan minimaal drie Junior Master toernooien te zijn deelgenomen. Dit staat ook beschreven in de Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit.

Toelating Nederlandse Jeugd Kampioenschappen beperkt

Net als bij het Junior Master Circuit zijn er ook wijzigingen bij de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen (NJK). De grootste verandering bij het NJK zit in de toelatingscriteria van de deelnemers Tot 2019 kon je inschrijven voor het NJK als je deel uitmaakte van een Nationale Selectie, Badminton Academy, Badminton School of door het aanvragen van een wildcard.

Vanaf 2020 zijn er in de enkelspelen (U11, U13, U15 en U17) nog maar 24 plaatsen en voor de U19 16 plaatsen beschikbaar. In het Mannendubbel, Vrouwendubbel en Gemengd dubbel worden in de U11, U13 en U17 16 dubbelcombinaties toegelaten en in de U19 8 dubbelcombinaties. De spelers kunnen zich hiervoor kwalificeren via een positie op de Nationale Jeugd Ranglijst Badminton (NJRB) en via het Junior Master Circuit (zie toelatingsprocedure). Een andere wijziging is dat er in de enkelspelen wordt gespeeld volgens het poule-afvalsysteem. In het enkelspel speelt iedereen dus minimaal 3 partijen.

De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat een speler zich nu moet gaan kwalificeren voor het NJK, waardoor een plek op de NJK echt verdiend moet worden. Aan de NJK doen dus alleen de sterkste jeugdspelers mee en is het deel uitmaken van een selectie geen criterium meer. Daarnaast kan de NJK mede bepalend zijn voor kwalificatie voor internationale kampioenschappen.

Toelatingsprocedure Nederlandse Jeugd kampioenschappen
a. U11 – U13 – U15 en U17 op basis van de NJRB
Voor ME en VE
De 16 hoogstgeplaatste spelers van de na sluiting inschrijving opgemaakte ranglijst
ranglijst. De niet toegelaten spelers worden op de reservelijst geplaatst.
Bij terugtrekking van spelers worden ze op volgorde van de opgemaakte ranglijst toegevoegd op de positie van de teruggetrokken speler in het schema.
Voor MD – VD en GD De 16 hoogstgeplaatste spelers (paren) van de na sluiting inschrijving opgemaakte

ranglijst. De niet toegelaten spelers (paren) worden op de reservelijst geplaatst

b. U11 – U13 – U15 en U17 op basis van de Junior Master Ranglijst
Voor ME en VE
De 8 hoogstgeplaatste spelers van de na sluiting inschrijving opgemaakte ranglijst.

De niet toegelaten spelers worden op de reservelijst geplaatst.

Bij terugtrekking van spelers worden ze op volgorde van de opgemaakte ranglijst toegevoegd op de positie van de teruggetrokken speler in het schema.
Voorwaarde voor toelating tot de NJK is 3 gespeelde JM toernooien.

Aanvulling is mogelijk met spelers uit de JM Ranglijst tot positie 26 van de ranglijst.

c. U19 op basis van de NJRB
Voor ME en VE
De 16 hoogstgeplaatste spelers van de na sluiting inschrijving opgemaakte ranglijst.

De niet toegelaten spelers worden op de reservelijst geplaatst.

Bij terugtrekking van spelers worden ze op volgorde van de opgemaakte ranglijst toegevoegd op de positie
van de teruggetrokken speler in het schema

Voor MD – VD en GD De 8 hoogstgeplaatste spelers (paren) van de na sluiting inschrijving opgemaakte ranglijst
De niet toegelaten spelers (paren) worden op de reservelijst geplaatst.

Bij terugtrekking van spelers worden ze op volgorde van de opgemaakte ranglijst toegevoegd op de positie van de (het) teruggetrokken speler (paar) in het schema.

d. In de U11 – U13 – U15 en U17 worden op basis van punt a en b in totaal 24 spelers toegelaten tot het ME – VE van de NJK. Voor het dubbelspel zijn dit er 16.

In de U19 worden op basis van punt c in totaal 16 spelers toegelaten tot de NJK. Voor het dubbelspel zijn dit er 8.

Indien spelers op grond van hun positie op de NJRB reeds toegelaten zijn volgt aanvulling tot maximaal 8 spelers uit de na sluiting inschrijving opgemaakte JM ranglijst van inschrijvers op volgorde van de opgemaakte ranglijst.