Bijscholing “Train de Trainer”

De NBBJ visie bestaat uit 3 bouwstenen waarbij o.a. het delen van kennis met verenigingen in de Regio jaarlijks terugkomt in een bijscholing “Train de Trainer”
Afgelopen zaterdag heeft dit plaatsgevonden in sporthal Ussenstelt te Oss.
Corona gooide bijna roet in het eten maar gelukkig konden wij een aantal belangrijke regels blijven handhaven zoals altijd 1,5 m onderlinge afstand en niet meer dan 3 personen.
Globaal 15 trainers/begeleiders van zowel BNL, HBB als BBF verenigingen uit de regio hadden zich aangemeld en werden in het deel theorie geïnformeerd over de NBBJ, Trainersopleidingen het methodisch leren van in dit geval badmintonvaardigheden.
De 1e casus bestond uit een aantal nieuwe jeugdleden en een aantal wat meer ervaren jeugdleden i.h.k.v. wat wil je ze leren en de 2e opdracht bestond uit een lesvoorbereiding van beide groepen.
Na een dik uur kwamen een 6-tal NBBJ spelers als lesnemers de banen bezetten en konden de deelnemers aan deze bijscholing aan de gang.
Elk kwartier werd gevolgd door een korte evaluatie en reflectie van zowel lesgever als observanten zodat na een kleine 2 uur iedereen aan de beurt was geweest.
Het laatste half uur praktijk afgesloten met een stukje eigen vaardigheid waarbij de methodieken i.h.k.v. aanleren/verbeteren van de dropshot goed tot z’n recht kwamen.
Als laatste werd het resultaat van de 1e casus tevoorschijn getoverd en al snel kwam men tot de conclusie dat een aantal zaken wel in theorie maar nog niet geheel in de praktijk tot uiting kwamen.
Nu in dit geval als docent kan ik alleen maar de deelnemers aan deze bijscholing, de NBBJ spelers als lesnemer en natuurlijk niet te vergeten de ouders bedanken voor hun aanwezigheid en inzet tijdens deze geslaagde bijscholing.