Terugblik

Ergens medio 1997/1998

Toen ik in 1996 onder leiding van hoofdtrainer Tony van Dalm en manager Peter Senders gevraagd werd om assistent-trainer te worden van de toenmalige District jeugdselectie Noord-Brabant was ik daar als beginnende badmintontrainer erg trots op.
Plaats van handelen was destijds ook al sportcentrum de Braken in Boxtel.
Medio 2000 heb ik het stokje overgenomen van Tony en na inlijving van alle district jeugdselecties door de Nederlandse Badmintonbond met als eindverantwoordelijke de toenmalige Technisch Directeur Martijn van Doremalen, werden wij als jeugdselectie omgedoopt tot Regionaal Trainings Centrum (RTC) Noord-Brabant.
Als trainers (in NL globaal 30 trainers) kregen wij allemaal een formele aanstelling als formele werknemer van de NBB.
Note: maandelijks ontvang ik daarvoor bruto €41,86 aan pensioen !!!!.

Maar goed na een aantal jaren was dit ook alweer afgelopen wegens het omzetten van een tijdelijke naar een vaste aanstelling wat natuurlijk weer naar de toekomst meer €,- zou gaan kosten.
Het RTC Brabant zou dus in principe ophouden te bestaan.

Medio 2005 eerst maar eens met alle ouders om de tafel zitten en vanuit een soort ouderraad incluis manager/penningmeester werd besloten om verder te gaan als een zelfstandige jeugdselectie.
Toen nog een naam verzinnen en een logo en na veel denkwerk werd dat de Noord-Brabantse badminton Jeugdselectie (NBBJ) en het bekende poppetje met de N-B vlag.

In 2007 kwam de NBB en weer op voorspraak van dezelfde Martijn, met het voorstel om badminton-scholen op te richten met als criteria:

  • trainen met als rode draad een vorm van een NBB badmintonschool  leerlijn op vrijwillige basis.
  • minimaal 35 weken trainen
  • per training 2 uur
  • gelicenseerde trainers

Zogezegd zo gedaan aansluitend medio 2008 is de Stichting NBBJ opgericht met een volledig formeel bestuur uit voormalige ouders en mijn persoontje als hoofd technische zaken annex hoofdtrainer.
Omdat wij als NBBJ ook de mogelijkheid wilden geven spelers te trainen die niet de ambitie of ondersteuning hadden om 2 x te trainen werd er naast de badmintonschool ook een breedtesport opgezet welke 1 x per week zou gaan trainen.
Inmiddels werd de Nederlandse Badminton Bond(NBB) omgedoopt tot Badminton Nederland(BNL)
Om te voldoen aan de betrokken criteria hebben wij als NBBJ 2 x aan een audit deelgenomen.
De eerste was medio 2010 om formeel de naam badmintonschool te mogen gebruiken en de laatste was in 2019 om ook de hoogste certificering te krijgen met een waardering van 2 sterren.

In de afgelopen beschreven periode hebben vele spelers met enthousiasme en plezier deelgenomen aan de trainingen in het Boxtelse en we hopen dit nog tot in de lengte van dagen, weken, maanden en jaren te kunnen doen.

Trainingsdagen
Dinsdag van 17.30u – 19.30u
Donderdag 17.00u – 19.00u
Sporthal de Braken, de Braken 1 te Boxtel

Voor meer informatie:
Leon Florentinus
hoofdtrainer@nbbj.nl

Note: Ondanks dat het Badminton als binnensport door Corona voorlopig op hold is gezet gaan wij er van uit dat we medio eind jan 2021 weer aan de gang kunnen.

Rest de NBBJ iedereen nog fijne kerstdagen, een goed Oud op Nieuw en veel gezondheid in 2021 toe te wensen