Belang van sport en bewegen wordt niet serieus genomen in coronacrisis

Dit artikel is voor een deel overgenomen uit de website van BNL (Leon Florentinus)

Opnieuw blijkt uit onderzoek dat de coronacrisis zware impact heeft op de sportdeelname in Nederland. Ruim de helft (52%) van de Nederlanders is tijdens de coronacrisis minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt. Daarnaast voelt 43% van de Nederlanders zich fysiek minder fit, op mentaal vlak geldt dat voor 41% van de Nederlanders. Bij Nederlanders die minder zijn gaan sporten of gestopt zijn is dat percentage zelfs nog hoger: fysiek (57%) en mentaal (49%). Dat blijkt uit onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ over de maand maart 2021, uitgevoerd door Kantar in opdracht van NOC*NSF.

Veel binnensporters sporten minder of helemaal niet meer

Ruim twee derde van de Nederlanders (70%) die voor de crisis een binnensport beoefende, is minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt. Onder de jeugd (5-18 jaar) ligt dat percentage nog hoger (78%). Bovendien geven 1,4 miljoen Nederlanders aan niet direct het oude sportritme op te pakken wanneer de lockdown voorbij is.
Onderzoek laat zien dat de Nederlander weer meer is gaan roken tijdens de coronacrisis en dat het overgewicht bij jongeren is toegenomen van 16 naar 18 procent.

SDI rapportage (nocnsf.nl) Klikken en vervolgens links op de link naast bewerken voor de PDF file

Ook wij als NBBJ hebben last van de Corona maatregelen zeker i.h.k.v. het sluiten van de binnensporten medio half december 2020.
Gelukkig mochten we weer vanaf 09 maart collectief wat buiten gaan trainen waar we dus ook dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
Gezien het redelijk constante aantal van zo’n 20 sporters is de opkomst redelijk te noemen.
Niet alleen fysieke vaardigheden maar soms ook badmintonvaardigheden worden beoefend maar met name het weer bij samen bij elkaar zijn, samen moe worden een stukje teambuilding en socialising maken elke training weer een terugkomende happening